De stichting / de zussen

De stichting

Onze stichting is opgericht voor ouders en pubers. Het doel van de stichting is begrip stimuleren voor elkaars denkwijze, zodat je samen op een leuke manier door de puberteit heen komt.

Waarom

Wij als zussen wisselden graag ervaringen uit over ons werk. We waren allebei bezig met coachen/bemiddelen in situaties waarin mensen tegen knelpunten in hun relaties met anderen waren aangelopen. Het ging steeds om dezelfde dingen: elkaar niet begrijpen, elkaar niet op een goede manier aanspreken, het ontstaan van misverstanden, enzovoort.

We hebben ons hier samen in verdiept. Hoe zit dat nu met gedrag, hoe ontstaan problemen, hoe los je ze op en vooral: hoe zou je bepaalde problemen kunnen voorkomen. Onze speciale aandacht ging daarbij uit naar de relatie tussen ouders en pubers.

We wilden hier graag mee aan de slag. Vanuit die achtergrond hebben we Stichting 2zussen opgericht.

De zussen

Ria de Die- van Leijen

Ria is psycholoog en momenteel werkzaam als Vertrouwenspersoon Wmo bij het Landelijke Steunpunt medezeggenschap (LSR), met als werkgebied de gemeenten in de regio De Meierij. Ze heeft zich eerder ingezet als vrijwilligster voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme en voor de WMO-adviesraad in haar gemeente. Ria is 52 jaar, getrouwd en moeder van 2 volwassen dochters.

Erika van de Pol- van Leijen

Erika is momenteel werkzaam als cliŰntvertrouwenspersoon bij Betuwezorg en als jongerencoach bij 'Coach en Jij!', een project gericht op jongeren tussen de 17-23 jaar om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Zij is eerder werkzaam geweest als docent EHBO/BHV en heeft als vrijwilligster gewerkt bij Slachtofferhulp. Verder was zij initiatiefneemster en vrijwillig co÷rdinator van de activiteitenbemiddeling bij SWO. Erika is 47 jaar, getrouwd en moeder van 2 volwassen zonen.