Visie

Visie

Voor een goede relatie zijn verschillende dingen nodig:

1. beseffen wat belangrijk is in een relatie

2. weten hoe je daar in de praktijk mee uit de voeten kunt

3. bereidheid om er energie in te steken

Het één kan niet zonder het ander. Als één van deze drie punten ontbreekt ontstaan er problemen, ook al zijn de bedoelingen nog zo goed.

We willen dit toelichten door een relatie te vergelijken met parachutespringen.

1. Het is nodig om te beseffen wat echt belangrijk is in een relatie. Zoals bijvoorbeeld samen praten, contact houden, elkaar vertrouwen. Iedereen weet dat eigenlijk ook wel.

Je hebt een parachute nodig om te springen, dat is logisch. Springen zonder parachute heeft geen goede afloop.

2. Al weet je nog zo goed wat er belangrijk is in een relatie, als je er in de praktijk niet mee uit de voeten kunt, heb je daar weinig aan. Hoe blijf je bijvoorbeeld met elkaar praten als je niet goed weet hoe je dat aan moet pakken of als de ander dat niet wil?

Stel dat je in de lucht hangt en niet weet wat je met de parachute moet doen? Hoe maak je die open en wanneer? Al is de parachute nog zo goed, zonder te weten hoe je deze gebruikt loopt het niet goed af.

3. Tenslotte is er vertrouwen, moed en energie voor nodig om je kennis en kunde daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dan pas worden positieve effecten merkbaar!

Je hebt vertrouwen en moed nodig om te springen, 'je parachute gaat pas open als je springt!' Het kost de nodige energie en spanning, maar je krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug!

Stichting 2zussen richt zich op de basis, inhoud en samenhang van deze drie punten.